นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์

นายกเทศมนตรี

นายจตุพร จันทุมา

ปลัดเทศบาล

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ.2561

 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อแสดงออกว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

[ 01-10-2561 ] Hits:368

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม"

  วันที่ 15-16 ก.ย.61 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม" ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ ต.แก่งโดม อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดยมี คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา พนักงานเทศบาล น้องสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำแซบ ร่วมกันเข้าค่าปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมในตนเอง                  

[ 25-09-2561 ] Hits:98

ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

[ 10-08-2561 ] Hits:179

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ราคากลาง

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  เว็บลิงค์

   บริการลิงค์ไปยังเว็บไซต์เพื่อนบ้าน เลือกลิงค์เว็บไซต์ที่ท่านต้องการ ได้ที่นี่..

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ